معنی و ترجمه کلمه فیلم سینما به انگلیسی فیلم سینما یعنی چه

فیلم سینما

film
moving picture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها