معنی و ترجمه کلمه مخلوطى به انگلیسی مخلوطى یعنی چه

مخلوطى

mixture

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها