معنی و ترجمه کلمه مخلوطى به انگلیسی مخلوطى یعنی چه

مخلوطى

mixture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها