معنی و ترجمه کلمه مشک به انگلیسی مشک یعنی چه

مشک

leather bottle
musk

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها