معنی و ترجمه کلمه پروانه به انگلیسی پروانه یعنی چه

پروانه

billet
butterfly
fan
indult
licence
license
licensure
moth
paper
pass
permission
permit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها