معنی و ترجمه کلمه گوارش به انگلیسی گوارش یعنی چه

گوارش

digestion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها