معنی و ترجمه کلمه additional به فارسی additional یعنی چه

additional


اضافى ،افزوده
علوم مهندسى : اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها