معنی و ترجمه کلمه ado به فارسی ado یعنی چه

ado


)=atdo(مصدرحال فعل to do مثل to have ado بمعنى( کارداشتن )پرمشغله بودن ،گرفتارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها