معنی و ترجمه کلمه alarm به فارسی alarm یعنی چه

alarm


الارم ،زنگ خطر،اژير خطر،اعلام خطر،اژير، : )n.( )= alarum(هشدار،اگاهى از خطر،اعلان خطر،اخطار،شيپور حاضرباش ،اشوب ،هراس ،بيم و وحشت ،ساعت زنگى ، : )vt.(از خطر اگاهانيدن ،هراسان کردن ،مضطرب کردن
علوم مهندسى : اژير
کامپيوتر : هشدار
روانشناسى : هشدار
علوم نظامى : شماطه ساعت شيپور اشوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها