معنی و ترجمه کلمه bitumen به فارسی bitumen یعنی چه

bitumen


قير معدنى ،قيرنفتى ،قير طبيعى
علوم مهندسى : قير
عمران : قير
معمارى : قير
شيمى : قير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها