معنی و ترجمه کلمه bombard به فارسی bombard یعنی چه

bombard


گلوله باران ،بمباران کردن ،بتوپ بستن
علوم نظامى : گلوله باران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها