معنی و ترجمه کلمه certificate به فارسی certificate یعنی چه

certificate


گواهى نامه ،تصديق ،گواهينامه ،شهادت نامه ،سند رسمى ،گواهى صادر کردن
علوم مهندسى : گواهى نامه
قانون ـ فقه : گواهينامه ،تصديق نامه
بازرگانى : گواهى ،تاييديه
علوم نظامى : رضايت نامه شهادت نامه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها