معنی و ترجمه کلمه chart به فارسی chart یعنی چه

chart


کاغذ،نوار،تابلو نمودار،نقشه( ى دريايى)،ترسيمه ،چارت ،طرح طرح تير،نمودار،جدول( اطلاعات)،گرافيگ ،ترسيم امارى ،بر روى نقشه نشان دادن ،کشيدن ،طرح کردن ،نگاره
علوم مهندسى : دياگرام
کامپيوتر : نمودار
معمارى : نگاره
شيمى : نگاره
روانشناسى : نگاره
ورزش : تنظيم طرح پرتاب توپ ،نقشه دريايى
علوم هوايى : جدول
علوم نظامى : نقشه
علوم دريايى : نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها