معنی و ترجمه کلمه command به فارسی command یعنی چه

command


يکان عمده ،قرارگاه فرماندهى کردن ،امر دادن ،فرمان دستور دادن ،دستور،امريه ،فرمايش ،سرکردگى ،فرماندهى ،فرمان دادن ،حکم کردن ،امرکردن ،فرمان
علوم مهندسى : امر
کامپيوتر : فرمان
قانون ـ فقه : امر
علوم نظامى : يکان قرارگاه عمده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها