معنی و ترجمه کلمه commercial به فارسی commercial یعنی چه

commercial


تجارى ،تجارتى ،بازرگانى
بازرگانى : بازرگانى ،مربوط به تجارت ،تجارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها