معنی و ترجمه کلمه conflict به فارسی conflict یعنی چه

conflict


ستيزه ،کشاکش ،کشمکش ،نبرد،برخورد،ناسازگارى ،تضاد،ناسازگار بودن ،مبارزه کردن
قانون ـ فقه : تعارض
روانشناسى : تعارض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها