معنی و ترجمه کلمه consul به فارسی consul یعنی چه

consul


نماينده اى است که از کشورى به کشور ديگر اعزام مى شود تا مصالح و منافع شخصى و تجارى اتباع کشور متبوع خود را در کشور مرسل اليه حفظ کند،کنسول ،قنسول
قانون ـ فقه : سر کنسول
بازرگانى : رايزن
علوم نظامى : مشاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها