معنی و ترجمه کلمه content به فارسی content یعنی چه

content


ظرفيت ،محتوا،مضمون ،گنجايش ،حجم ،مقدار،مندرجات ،مفاد،خوشنود،راضى کردن ،قانع کردن ،خرسند کردن ،محتوى ،مضمـون
کامپيوتر : مضمون
روانشناسى : راضى
علوم نظامى : حجم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها