معنی و ترجمه کلمه deploy به فارسی deploy یعنی چه

deploy


اعزام ناو به ماموريت ،گسترش دادن گسترش يافتن ،باز شدن ،جبهه ،گسترش يافتن ،بحالت صف دراوردن ،قرار دادن قشون
علوم نظامى : ارايش گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها