معنی و ترجمه کلمه drum به فارسی drum یعنی چه

drum


غلطک ،نورد،کوس استوانه ،طوقه ،گردونه دوار،درام ،سيلندر استوانه ،طبلک بخار،طبلک ،چليک ،طبله ،دهل ،ظرف استوانه شکل ،طبل زدن
علوم مهندسى : چليک
کامپيوتر : طبل
معمارى : ساقه گنبد
بازرگانى : چليک
علوم نظامى : طبله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها