معنی و ترجمه کلمه efficacious به فارسی efficacious یعنی چه

efficacious


موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها