معنی و ترجمه کلمه falcon به فارسی falcon یعنی چه

falcon


(ج.ش ).قوش ،شاهين ،باز،توپ قديمى
ورزش : قوش يا شاهين دست اموز
علوم نظامى : موشک هدايت شونده هوا به هواى فالکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها