معنی و ترجمه کلمه fill به فارسی fill یعنی چه

fill


پر کردن يا شدن ،اجرا کردن ،پر کردن( از خاک)،پر کردن ،سير کردن ،نسخه پيچيدن ،پر شدن ،انباشتن ،اکندن ،باد کردن
علوم مهندسى : بزرگ شدن
کامپيوتر : پر کردن
عمران : خاکريزى
معمارى : خاکريز
ورزش : تعداد ميله هاى افتاده بولينگ با گوى دوم
علوم هوايى : تار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها