معنی و ترجمه کلمه flak به فارسی flak یعنی چه

flak


گلوله خودترکان ضد هوايى ،توپ پدافند هوايى ،توپخانه ضد هوايى
علوم نظامى : توپخانه پدافند هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها