معنی و ترجمه کلمه flip به فارسی flip یعنی چه

flip


پاس سريع و کوتاه ،پرش طول با پشتک به جلو در هوا،( : )n.(ز.ع ).از خود بيخود شدن ،ضربت سبک وناگهانى ،تلنگر زدن ، : )adj.(گستاخ ،جسور،پر رو
ورزش : پرش از لبه خارجى عقبى اسکيت با نيم چرخش چرخيدن و پشتک زدن در هوا،وارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها