معنی و ترجمه کلمه floating به فارسی floating یعنی چه

floating


ليسه کردن ،سيال ،شناورى ،متحرک بر روى اب ،مواج ،فاقد وسيله اتصال( درمورداستخوان جناغ سينه)،جابجا شده ،متغير
علوم مهندسى : غوطه ور
معمارى : صاف کردن
علوم نظامى : اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها