معنی و ترجمه کلمه from به فارسی from یعنی چه

from


بواسطه ،درنتيجه ،از روى ،مطابق ،از پيش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها