معنی و ترجمه کلمه garnet به فارسی garnet یعنی چه

garnet


نار سنگ ،لعل ،حجر سيلان ،نوعى لولا يا مفصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها