معنی و ترجمه کلمه guilt به فارسی guilt یعنی چه

guilt


تقصير،بزه ،گناه ،جرم
قانون ـ فقه : تقصير،مجرميت محکوميت
روانشناسى : گناه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها