معنی و ترجمه کلمه head off به فارسی head off یعنی چه

head off


ورزش : دور کردن قسمت جلوى قايق از باد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها