معنی و ترجمه کلمه is به فارسی is یعنی چه

is


است هست( سوم شخص مفرد از فعل)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها