معنی و ترجمه کلمه is به فارسی is یعنی چه

is


است هست( سوم شخص مفرد از فعل)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها