معنی و ترجمه کلمه lark به فارسی lark یعنی چه

lark


خوشى ،(انگليس )روش زندگى ،(ج.ش ).چکاوک وگونه هاى مشابه ان ،قزلاخ ،چکاوک شکار کردن ،شوخى کردن ،از روى مانع باپرش اسب جهيدن ،دست انداختن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها