معنی و ترجمه کلمه leg به فارسی leg یعنی چه

leg


قسمتى از مسابقه ،قسمتى از زمين کريکت شامل محل توپ زدن و محدوده اطراف او،ساق مثلث قائم الزاويه ،خط واصل بين دو نقطه ،شاخه ،ساق پا،پايه ،ساقه ،ران ،پاچه شلوار،بخش ،قسمت ،پا زدن ،دوندگى کردن
علوم مهندسى : ساق
معمارى : پايه
ورزش : مسافت طى شده قايق در يک دور
علوم نظامى : شاخه مسير حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها