معنی و ترجمه کلمه mail به فارسی mail یعنی چه

mail


مراسلات ،جوشن ،زره دار کردن ،نامه رسان ،پستى ،با پست فرستادن ،چاپار
علوم نظامى : پست کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها