معنی و ترجمه کلمه media به فارسی media یعنی چه

media


واسطه ها،رسانه هاى گروهى ،وسايل ،(ت ش ).پوشش ميانى سرخرگ ،رسانه ها،واسطه ها
کامپيوتر : وسيله ها
روانشناسى : رسانه ها
بازرگانى : طرق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها