معنی و ترجمه کلمه medium به فارسی medium یعنی چه

medium


ملا" ،ميانى ،مقدار متوسط،معدل ،واسطه دلال ،(طب )محيط کشت ،ميانجى ،واسطه ،وسيله ،متوسط،معتدل ،رسانه
علوم مهندسى : وسيله
کامپيوتر : وسيله
معمارى : حد وسط
شيمى : متوسط
روانشناسى : واسطه ،متوسط
ورزش : ميانه
علوم نظامى : وسيله انجام کار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها