معنی و ترجمه کلمه mock به فارسی mock یعنی چه

mock


ساختگى ،تقليدى ،تقليد در اوردن ،استهزاء کردن ،دست انداختن ،تمسخر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها