معنی و ترجمه کلمه mortar به فارسی mortar یعنی چه

mortar


ملات ،خمپاره انداز( جنگ افزارى که طول لوله ان ¹ 1تا ¹ 2برابر کاليبر مى باشد)،هاون داروسازى ،شفته ،ساروج کردن ،باخمپاره زدن
علوم مهندسى : ملاط
عمران : ملات
معمارى : شن اهک
شيمى : هاون
علوم نظامى : خمپا ره انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها