معنی و ترجمه کلمه multiple address به فارسی multiple address یعنی چه

multiple address


با نشانى چندگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها