معنی و ترجمه کلمه noxious به فارسی noxious یعنی چه

noxious


مضر،مهلک
روانشناسى : ازارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها