معنی و ترجمه کلمه office به فارسی office یعنی چه

office


شغل عمومى ،،شغل ،مسئوليت ،احرازمقام ،اشتغال ،وظيفه ،خدمت ،محل کار،اداره ،دفتر کار،دفتر،منصب
معمارى : اطاق دفتر
قانون ـ فقه : دفتر کار
بازرگانى : محل کار
علوم نظامى : اطاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها