معنی و ترجمه کلمه option به فارسی option یعنی چه

option


خيارات( در جمع)،حق انتخاب ،اختيار خريد يا فروش ،گزينه ،انتخاب ،خصيصه اختيارى ،ازادى ،اظهار ميل
قانون ـ فقه : خيار،شق انتخاب شده
روانشناسى : اختيار
بازرگانى : اختيار معامله ،ترجيح
ورزش : حق باشگاه در تمديد قرارد اد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها