معنی و ترجمه کلمه potassium به فارسی potassium یعنی چه

potassium


symb : K،(ش ).پتاسيم
شيمى : پتاسيم
علوم هوايى : پتاسيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها