معنی و ترجمه کلمه proper به فارسی proper یعنی چه

proper


درست ،مخصوص ،صحيح ،شايسته ،چنانکه شايد وبايد،مناسب ،مربوط،بجا،بموقع ،مطبوع
قانون ـ فقه : مقتضى
بازرگانى : درست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها