معنی و ترجمه کلمه protect به فارسی protect یعنی چه

protect


در پناه سنگر قرار دادن ،محافظت کردن ،حراست کردن ،نيکداشت کردن ،نگهدارى کردن ،حفظ کردن ،حفاظت کردن ،حمايت کردن
علوم مهندسى : محافظت کردن
کامپيوتر : حفاظت کردن
قانون ـ فقه : حمايت کردن
بازرگانى : حفظ کردن
ع لوم نظامى : حفاظت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها