معنی و ترجمه کلمه restart به فارسی restart یعنی چه

restart


شروع مجدد،بازاغازى ،راه انداختن مجدد،باز اغازى ،شروع دوباره ،باز اغازيدن
علوم مهندسى : روشن کردن دوباره
کامپيوتر : دوباره شروع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها