معنی و ترجمه کلمه season به فارسی season یعنی چه

season


فصل مسابقه ها،فصل ،فرصت ،هنگام ،دوران ،چاشنى زدن ،ادويه زدن ،معتدل کردن ،خودادن
علوم مهندسى : خشک کردن
معمارى : فصل
زيست شناسى : فصل
بازرگانى : فصل
ورزش : فصل ازاد شکار يا ماهيگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها