معنی و ترجمه کلمه shutter به فارسی shutter یعنی چه

shutter


پرده گذاشتن ،بستن ،پنجره کرکره اى ،پشت پنجره اى ،پرده روزنه ،در کرکره اى ،روپوش ،دهانه بند،پشت پنجره ،پشت درى ،حائل ،(دوربين عکاسى وغيره )ديافراگم
علوم مهندسى : دريچه
معمارى : پنجره کرکره اى
علوم نظامى : درپوش
علوم دريايى : syn : poppet

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها