معنی و ترجمه کلمه signal به فارسی signal یعنی چه

signal


پيام ،هرچيز حامل اطلاعات ،علايم مخابراتى ،مخابره کردن ،رسته مخابرات ،علامت راهنماى خودرو،سيگنال ،نشان ،راهنما،اخطار،اشکار،مشخص ،با علامت ابلاغ کردن ،با اشاره رساندن ،خبر دادن ،علامت دادن
علوم مهندسى : علامت
کامپيوتر : علامت دادنالکترونيک : پيام
شيمى : علامت
روانشناسى : علامت
بازرگانى : نشانه
ورزش : پيام
علوم هوايى : سيگنال
علوم نظامى : علامت نشانه
علوم دريايى : علامت دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده