معنی و ترجمه کلمه simple به فارسی simple یعنی چه

simple


اسان ،بسيط،بى تکلف ،ساده دل ،خام ،ناازموده ،نادان ،ساده کردن
روانشناسى : ساده
بازرگانى : ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها