معنی و ترجمه کلمه skill به فارسی skill یعنی چه

skill


حرفه ،چيره دستى ،ورزيدگى ،تردستى ،استادى ،زبر دستى ،هنرمندى ،کاردانى ،مهارت عملى داشتن ،کاردان بودن ،فهميدن
علوم مهندسى : استادى
معمارى : مهارت
روانشناسى : مهارت
بازرگانى : مهارت
ورزش : مهارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها